Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Seznámení s projektem ETICKÁ VÝCHOVA
  • Přednáší: Jiří Drejnar – předseda Etického fóra ČR
  • Kdy: středa 13. června v 18:00 hodin
  • Kde: DŮM U LÍPY, náměstí Mikuláše z Husi

Fotogalerie

Jiří Drejnar – předseda Etického fóra ČR hovořil na zajímavé a aktuální téma Co udělat pro to, abychom žili ve slušné společnosti.

Dnes se často hovoří o globálních problémech, které ohrožují především fyzickou existenci člověka. Neméně závažné jsou však i etické a výchovné problémy, které ohrožují člověka v jeho duchovní existenci. Jedním ze způsobů, jak morálně odpovídat na potřeby současného světa, je projekt etické výchovy. Tato přednáška je také zajímavým tématem pro pedagogy, vychovatele a preventisty sociálně patologických jevů dětí a mládeže, kteří se zabývají projektem etické výchovy na středních i základních školách. Jedná se o projekt etické výchovy na školách podle profesora Nezávislé univerzity v Barceloně Roberto Roche Olivara. Tento projekt vznikl na základě rozsáhlých psychologických výzkumů sledujících faktory, které určují rozvoj charakteru. V současné době pořádá u nás kurzy etické výchovy pro učitele a pracovníky s mládeží Etické fórum České republiky, které vlastní akreditaci MŠMT a jehož lektoři vyškolili již desítky pedagogů.

Publikační systém Storm