Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Bohoslužby - program

Zobrazit aktuální program ve sborech - Tábor - Benešov - J. Hradec

 • Zveme Vás na pravidelné sobotní bohoslužby

  STUDIUM BIBLE: 9:30 - 10:30
  KÁZÁNÍ: 10:45 - 11:30


  Více informací ...
 • Sobota 18. 6. 2016 - pobožnost v Č. Budějovicích

  Loučení je věc nesnadná, ale patří neodmyslitelně k našim životům. V sobotu ráno se jihočeské sbory z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Vyššího Brodu a Jindřichova Hradce sešly, …

  Více informací ...
 • Sobota 11. 6. 2016 - pobožnost v J. Hradci

  Tuto sobotu jsme prožili krásné a zároveň dojemné chvíle loučení s milými Hrdinkovými. Ale také radost z růstu našich sboru, z nových setkání a ze společenství s našimi přáteli. …

  Více informací ...
 • Sobota 30.4. 2016 - pobožnost s návštěvou Petra Číka

  Malý táborský sbor prožil příjemnou sváteční sobotu, kdy mezi nás zavítal bratr Peter Čík - tajemník ČS unie. Po diskuzi v sobotní škole jsme společně naslouchali kázání - příběhu …

  Více informací ...
 • Sobota 16. 1. 2016 - Střížkovi v Táboře

  Navštívila nás vzácná návštěva, táborský rodák - Radim Střížka s rodinou. Prožili jsme společně hezké …

  Více informací ...
 • Sobota 23. 1. 2016 v Benešově

  Romanticky zasněžená krajina, ale silnice na pokraji sjízdnosti. To byla kulisa naší první cesty do benešovského …

  Více informací ...
 • Sobota 30. 1. 2016 - Nová přátelství

  Lidé odchází, aby se zase sešli. Minulý týden jsme se rozloučili v Benešově s příslibem společné …

  Více informací ...
 • Sobota 12. 3. 2016 - Pobožnost s Josefem Hrdinkou

  Mt 18,20 - "Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

  Dalo by se říci, že uvedený text z Bible jsme tentokrát překonali, …

  Více informací ...
 • Sobota 2.4. 2016 - pobožnost s návštěvou Míši

  Sobotní pobožnost byla obohacena nejen projekcí k zamyšlení Josefa Hrdinky o historii hnutí adventismu, ale i milou návštěvou Míši s malou Leuškou. Určitě jsme ocenili i doprovod …

  Více informací ...
 • Slavnost u příležitosti požehnání Bartoloměje Kouna dne 4.12.2013

  Slavnost Večeře Páně a požehnání malému Barotlomějovi Kounovi, synovi našeho kazatele, proběhla dne 14.12.2013 ve sboru Jindřichův Hradec. Večeři Páně …
  Více informací ...
 • Přívítání do sboru a slavnost požehnání malé Leušky + oslava narozenin sestry Cibulkové + návštěva vedoucí VDP Renaty Balcarové

  První květnovou sobotu jsme měli krásnou příležitost poznat poprvé malou Leušku, přivítat jí do našeho sboru a zúčastnit se slavnosti požehnání. Požehnání malá Leuška přijala …

  Více informací ...
 • Sbírka autolékárniček pro ITIBO v Keni

  Na podporu zdravotnického zařízení v keňském Itibo sbíráme autolékárničky, které podle nové vyhlášky bude potřeba od 1. ledna 2011 v našich …

  Více informací ...
 • Rozloučení s kazatelem J. Kounem a přivítání nového kazatele J. Hrdinky

  Dne 28.6.2014 proběhlo ve sboru Jindřichův Hradec slavnostní rozloučení s kazatelem Jiřím Kounem. Náš kazatel se stěhuje se svou rodinou na nové působiště do Trutnova. Během …

  Více informací ...
 • Bohoslužba a oslava prvních narozenin Bartoloměje Kouna

  V sobotu 24.5.2014 jsme během bohoslužby také pogratulovali k prvním narozeninám malému Bártíkovi, synkovi našeho kazatele Jiřího Kouna. Do dalších nastávajících let a hlavně do …

  Více informací ...
 • Slavnost požehnání Ilonce - 21.6.2014

  V sobotu 21.6.2014 proběhla při pravidelné bohoslužbě také Slavnost požehnání malé Ilonce Bergerové. Všichni jí přejeme Boží požehnání po celý její život, ať je stále tak usměvavá …

  Více informací ...
 • Zveme Vás na NOC KOSTELŮ - EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ PO TÁBORSKÝCH CÍRKVÍCH

  V pátek 27.5.2011 se koná tzv. NOC KOSTELŮ, při které máte jedinečnou možnost navštívit jednotlivé kostely a modlitebny ve městě Tábor. Níže uvedený seznam ukazuje v …

  Více informací ...
 • 25.6.2011 - Slavnost u příležitosti požehnání Markétce Kounové a Večeře Páně v J. Hradci

  Slavnostní sobota 25.6.2011 v Jindřichově Hradci probíhala ve znamení slavnosti Večeře Páně, na které kázal´místní kazatel Jiří Koun a samotnou Večeři Páně vysluhoval …

  Více informací ...
 • Slavnostní vysvěcení kazatele Josefa Dvořáka

  Více informací ...
 • Sborová oslava druhých narozenin Markétky Kounové

  Markétka Kounová oslavila v prosinci 2012 své druhé narozeniny také se svým rodným sborem Tábor. Bylo to velmi milé a hezké posezení se všemi, se kterými se vídá skoro …

  Více informací ...
 • Den otevřených dveří u příležitosti Táborských setkání 2012

  Také letošní rok jsme při příležitosti Táborských setkání prezentovali činnost Domu u Lípy.

  Hosté si mohli odpočinout od ruchu uličního jarmarku v příjemném klidu a romatické …

  Více informací ...
 • Návštěva br. Kubíka - ředitele nakladatelství Advent - Orion

  Advent-Orion je křesťanské vydavatelství založené v roce 1993
  Církví adventistů sedmého dne. Vydává dvojí typ publikací: …

  Více informací ...
 • Biblický týden 2008 v Kroměříži s ThDr. Danielem Dudou

  Nahrávku přednášek na MP3 vám ochotně půjčíme i darujeme. 
  Více informací ...
 • 19. července 2008 - Zázrak zrození

  Pobožnost proběhla ve znamení zrození. Nestává se tak často, aby jsme uvítali malého človíčka rovnou z porodnice ve sboře.

  Naš kazatel Josef Dvořák si přivezl v …

  Více informací ...
 • Přivítání sestry Cibulkové

  V sobotu 29.6.2013 jsme v našem táborském sboru přivítali sestru Cibulkovou. Máme z toho všichni velkou radost a těšíme se z tohoto Božího požehnání pro naše …
  Více informací ...
 • Rozloučení s kazatelem J. Dvořákem a přívítání nového kazatele

  S mladou kazatelskou rodinou Dvořákových jsme se rozloučíli 26.6.2010 na společném shromáždění v Jindřichově Hradci. Kazatel Josef Dvořák nastupuje na nové místo v Turnově. …

  Více informací ...
 • 12. července 2008 - narozeninová pobožnost

  Na závěr pobožnosti jsme popřáli hodně zdraví a radosti paní Chocholové.

  Více informací ...
 • 28. června 08 - Slavnost večeře Páně na Spálence

  Více informací ...
 • Přivítání nových sester a bratrů na Spálence

  2. února 2008 jsme slavnostně přivítali mladé bratry a sestry ze Spálenky.

  Více informací ...
Publikační systém Storm