Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Přednáška - Dotek minulosti
  • Přednáší: Josef Dvořák
  • Kdy: čtvrtek 30. srpna v 18 hodin
  • Kde: DŮM U LÍPY, náměstí Mikuláše z Husi

Fotogalerie

Zajímavá přednáška byla doplněnou promítáním fotografií z výstavy Prokudina Gorského výběr z cyklu „Krásy Ruska“ v barevných fotografiích z let 1905–1916. Prostřednictvím barevné projekce fotografií z let 1905–16 jsme navštívili společně mnoho zajímavých a krásných míst carského Ruska. Mezi jiným i chrám Optina Pustyň, který byl po bolševickém převratu uzavřen a využíván jako skladiště. Po válce někoho napadlo, že by tato obrovská plocha chrámu mohla být využíta jako kluziště s umělým ledem. Na konci 80. let 20. století s uvolněním režimu byl klášter však chrám navrácen církvi a jeho „pokroková“ éra se naštěstí definitivně završila.

Právě tento chrám sehrál zajímavou roli v životě Dostojevského, který ho navštívil v létě roku 1878. Setkal se tu se starcem Ambrosijem. Ten silně na Dostojevského zapůsobil a vylíčení starce Zosimy je vnitřním zpracováním těchto rozhovorů. Knihu „O ruském mnichovi“ by bez pobytu v onom klášteře nemohl napsat.

Chrám Optina Pustyň ovlivnil i mnoho dalších spisovatelů včetně Gogola, Chomjakova, Dostojovského a Tolstého.

Další zajímavé fotografie najdete na stránkách našeho muzea fotofrafie:
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/expozice5.html

Publikační systém Storm