Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Přednáška - Esejci a svitky od Mrtvého moře
  • Přednáší: Petr Krynský, Th.D.
  • Kdy: v úterý 11. března v 18:00
  • Kde: DŮM U LÍPY, náměstí Mikuláše z Husi

V roce 1947 našli dva beduínští pastýři v jeskyni hliněný džbán a v něm sedm pergamenových svitků. Jaký je jejich obsah a význam jsme si mohli vyslechnout v poutavé přednášce Petra Krynského, Th.D. Je nějaké souvislost mezi svitky od Mrtvého moře a esejským stylem života? Dozvěděli jsme se více o Esejské komunitě z prvního století př.n.l. a jejich způsobu života v ústraní.

Fotogalerie

Bible vznikala během 16-ti set let. Podílelo se na ni 40 autorů, z jiných kultur, různých míst, vzdělání a přece tvoří jeden celek.

Otázka, kterou si můžeme položit je: "Mohu si být jistý biblickým textem, nebyl po tolika letech zkreslen a upraven?"  Odpovím příběhem.  Historie vypráví o beduínští pastýři. Roku 1947 šel Dib Kumránskými skalami, bál se hadů, a tak do jedné z jeskyň hodil kamen. Ozval se třeskot střepů. Bál se jít do jeskyně sám, a tak se vrátil pro kamaráda. Těšili se na poklad, ale to zklamání! Byly to jen jakési amfory obsahující staré kůže. Napadlo je však, že blázniví Američané je budou jistě chtít zakoupit. Pak jim tu kůži trhali po kouscích, protože tak víc vydělali.

To byl významný objev v historii archeologie. Proč? Mimo Septuagintu (Starý zákon přeložený z hebrejštiny do řečtiny ve 2. st. př. n. l.) tu nebyl žádný starozákonní text, natož v hebrejském znění.

Po Kumránském objevu tomu bylo jinak - prokazatelně nejstarší z 5. st. př. Kr. Dochovaly se v původním hebrejském jazyku, a to celý Starý zákon, vyjma knihy Ester. Svitky byly opisovány a uschovány esejskou komunitou. Text těchto svitků byl porovnán s dosud nejstarším zněním Bible (Septuaginta, Vulgáta) a výsledek byl šokující. Obsah se nikterak neodlišoval.

Bibli musíme vzít v jednom celku. Číst jednu knihu je jako poslouchat z celého orchestru pouze noty na buben. O čem pak ta symfonie je? Ne každý nástroj hraje první hlas. Bibli nelze číst jako každou jinou běžnou knihu. Ovšem jisté je, že je pozoruhodná, o čemž svědčí fakt, že je přeložena asi do 1500 jazyků.

Publikační systém Storm