Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

 > Sobota 30.4. 2016 - pobožnost s návštěvou Petra Číka

Sobota 30.4. 2016 - pobožnost s návštěvou Petra Číka

Fotogalerie

Malý táborský sbor prožil příjemnou sváteční sobotu, kdy mezi nás zavítal bratr Peter Čík - tajemník ČS unie. Po diskuzi v sobotní škole jsme společně naslouchali kázání - příběhu o muži, pro kterého se Kristus stal cestou ke vzkříšení vlastní dcery. Víra není podivná magie, ale střízlivé hledání vztahu k Bohu, který disponuje nekonečnými možnostmi. Po skončení bohoslužby jsme strávili ještě čas v dobrých rozhovorech. Jsme malý sbor a návštěvu z unie tu nemáme každou sobotu...

Publikační systém Storm