Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

 > Sobota 12. 3. 2016 - Pobožnost s Josefem Hrdinkou

Sobota 12. 3. 2016 - Pobožnost s Josefem Hrdinkou

Fotogalerie

Mt 18,20 - "Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Dalo by se říci, že uvedený text z Bible jsme tentokrát překonali, sešlo se nás deset. Josef Havel nás přivítal se slovy: "Jsme rád, že jsme se tu sešli ve zdraví po období nemocí." Mohli jsme přivítat i našeho kazatele Josefa Hrdinku s manželkou Lydií. Také po delší době nás navštívil i Martin Balcar. A hned nás bylo více než dva.

V zamyšlení Josefa Hrdinky zaznělo poselství třetího anděla ze zjevení: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu." Jak vzdávat Bohu chválu? Jakou formou a s jakým duchem? Tyto a další otázky ke způsobu prožívání bohoslužby zazněly v dopoledním společném zamyšlení.

Publikační systém Storm