Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Zveme Vás na přednášku "Křesťanství pod vládou komunismu"
  • Přednáší: Mgr. Jiiří Piiškula,, Th. D.
  • Kdy: út. 7.6.v 18:00
  • Kde: Dům u Lípy

Co nejrdečněji si Vás dovolujeme pozvat na další přednášku "Křesťanství pod vládou komuismu aneb Československé církve v době stalinismu". Jiří Piškula vystudoval historii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Freie Universität v Berlíně a teologii na Institutu ekumenických studií v rámci Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF). V současné době působí na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne a jako vědecký pracovník na ETF.

Kromě mnoha odborných článků publikoval také svoji disertační práci,  kterou obhájil na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, s názvem Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (vydal Advent Orion, Praha 2009). Kniha je historickou studií o církvi adventistů v českých zemích od jejích počátků na konci 90. let devatenáctého století do konce 80. let ve století dvacátém. Zpřístupňuje státní i soukromé dokumenty, ke kterým nemá běžný uživatel přístup. Studijně zaměřenému čtenáři poskytne dosud nepublikované informace, které poodkryjí pozadí mnohých událostí, jež měly zásadní význam pro život církve.

Piškula - plakát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piškula - kniha

Publikační systém Storm