Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Přednášku: "Muž a žena ve Starém zákoně"
  • Přednáší: Bc. Ondrej Zatroch
  • Kdy: ve středu 11.05.2011
  • Kde: Dům u Lípy

Fotogalerie

Že postavení muže a ženy ve Starém zákoně nebylo rovnocenné asi víme. Ale znamenal snad patriarchát naprostou diskriminaci ženy? Čteme-li Starý zákon poctivě, vidíme, že je v něm mnoho případů, ve kterých žena vystupuje ve velmi významné roli. Dokonce jsou ženy hrdinkami některých starozákonních knih - př. Rut, Ester, Mirijam, Debora a další.  Přijďte si poslechnout studenta Husitské teologické fakulty Bc. Ondrej Zatrocha, který se těmito tématy již dlouho zabývá .

 

Publikační systém Storm