Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Zveme Vás na přednášku "Apoštol Pavel a raně křesťanská rétorika"
  • Přednáší: LUKEŠ Jiří, Th.D.
  • Kdy: úterý 23.11.2010 od 18:00
  • Kde: Dům u Lípy

I když možná zní tento název přednášky příliš odborně, věřte, že pro Vás bude zajímavá a obohacující. Co vlastně víme o počátcích křesťanství? Co víme o helénistické době, která tehdy ovlivňovala celý svět? Jaké tehdy bylo přemýšlení a vyjadřování? Co z toho přetrvává a ovlivňuje dnešní dobu?

Helénistickou dobu nám přiblíží biblista - novozákonník, který vyučuje na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři v Sázavě. Jeho přednáška bude zaměřena na působení apoštola Pavla a tehdejší helénistickou rétoriku.

Jiří Lukeš vydal v loňském roce knihu s názvem "Raně křesťanská rétorika. Vybrané apokryfní skutky a řeči ve světle rétorických analýz", ve které se zaobírá analýzou vybraných řečí zapokryfních i kanonických Skutků apoštolů (Skutky Pavlovy, Skutky Pavla a Thekly, Skutky Ondřejovy) pomocí rétorické kritiky.

 

Pozvánka na přednášku

Publikační systém Storm