Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > PSYCHICKÁ ODOLNOST V NAPĚTÍ ŽIVOTA
  • Přednáší: Ph.Dr. Josef Hrdinka, Ph.D
  • Kdy: 7.1.2016

Pokud se Vám přednášky Ph.Dr.Josefa Hrdinky líbily a chcete si jich poslechnou více, přikládám odkaz na televizní vysílání - HOPETV

Fotogalerie

1. Umění řešit krize a problémy pozitivně

http://www.hopetv.cz/archiv-poradu/to-nejdulezitejsi-v-zivote-7.html

 

Přednáška Psychická odolnost v tlacích života se zaměřila nejen na problém, jak životní stresy vedou k vyhoření a k depresím, ale hlavně jak se prakticky vyrovnávat s životními problémy a dokonce se je naučit pozitivně využívat k růstu osobnosti.

V první části se posluchači dozvěděli, že stres je způsob, jakým psychika a tělo člověka reaguje na tlaky a problémy života. Stres sám o sobě je neutrální, většinou ho však vnímáme negativně. Pokud se člověk nenaučí omezit míru stresu nebo ho správně nezpracuje, dlouhodobý stres vyčerpá jeho "energetické zásoby". To vede k vyhoření (burnout, únavový syndrom) a až dojde k narušení vnitřní hormonální rovnováhy (homeostáze), člověk onemocní psychickou poruchou zvanou klinická deprese.

Druhá část přednášky se zabývala tím, jak duševní zhroucení vyvolávají traumatické události (posttraumatický syndrom) a jak probíhá ozdravný proces, tzv. cyklus zármutku. Terapie duševního zranění vyvolaného náhlou událostí vyžaduje čas a empatickou podporu druhých. Většina lidí se po určité době smutku a deprese postupně uzdraví.

Třetí část se zabývala otázkou "oddělení světů". Nejvýznamnější část života prožívá každý člověk ve svém "vnitřním světě". Ale přitom musíme žít i ve "světě sdíleném" lidmi, kteří nás obklopují a společností. Tyto světy se vzájemně ovlivňují a prolínají. Musíme žít společný život s druhými lidmi a sdílet si svoje "vnitřní světy". Pokud však události vnějšího světa jsou příliš negativní a zraňující, je nutné, aby si člověk vybudoval určitou "hráz", která bude chránit jeho vnitřní integritu. Protože pokus se začne topit i záchrance, pak se utopí oba. Je třeba zůstat citlivým a empatickým člověkem, a přitom si chránit své nitro. Nejlepší ochranou je plný a bohatý osobní život.

Poslední část přednášky se zabývala biblickým principem "jít ještě o jednu míli dál". Když v životě nastanou negativní okolnosti, které nás stresují a frustrují, pak nejen najít způsob jak jim čelit. "Jít ještě o jednu míli dál" znamená dokonce ty negativní okolnosti "pozitivně zužitkovat". Uchopit životní rány jak materiál ke stavbě něčeho krásného. Sublimovat problémy do pozitivních věcí. Stejně jako perla vzniká z bolesti vyvolané zrnkem písku v perlorodce, tak problémy dokáží člověku pomoci, aby se naučil trpělivosti, laskavosti, cenit si opravdových hodnot a vztahů víc než věcí materiálních. Člověk by neměl okolnostem dovolit, aby určovaly co si bude myslet, jak bude jednat a kam nasměruje svůj život. Pokud v srdci máme pravé hodnoty, pak se stanou naším životním cílem.

 

 

Publikační systém Storm