Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Klub maminek > Básničky z Klubu maminek

  Brambora

  Koulela se ze dvora,                (ruce znázorňujeme „moty, moty“)

  tákováhle brambora.           (velkým obloukem ukážeme „velikánská“)

  Neviděla, neslyšela,              (dlaněmi si zakryjeme oči, uši)

  že odněkud seshora,             (rukou ukážeme nahoru)

  spadla na ní závora.              (ruka nám spadne na hlavu)

  Kam koukáš ty závoro?        (ukazujeme „TY TY TY“)

  Na tebe, ty bramboro!           (prstem ukazujeme na dítě)

  Kdyby tudy projel vlak,        (paže pokrč. vedle těla, střídavě pravou a levou dopředu,

  byl by z tebe bramborák.      V bocích se kýváme, dlaněmi plácáme o sebe)

   

  KOS

  Já jsem kos, ty jsi kos.                   (ukážeme na sebe a pak na dítě)

  Já mám nos, ty máš nos.                (ukážeme na svůj nos, pak na dětský)

  Já mám sladkou, ty máš sladkou.     (ukážeme na svá ústa, pak na dětská)

  Já mám hladkou, ty máš hladkou.     (pohladíme svoji tvář, pak dětskou)

  My se máme rádi, my jsme kamarádi. (obejmeme se s dítětem)

   

  STAVÍM, STAVÍM VĚŽ

  Stavím, stavím věž,           (stavíme před sebou zatnutými pěstmi věž)

  po schodech tam běž!        (dlaněmi naznačujeme chůzi po schodech)

  A v té věži visí zvonec,        (ruce spojené nad hlavou do zvonice)

  až zazvoní tak je konec.      (zakýváme hlavou ze strany na stranu jako zvonec)

   

   

  ŠAŠEK

  Když se tahá za šňůru,         (Dítě položené na klíně, taháme ho za ručičky nahoru)

  skáče šašek nahoru.        

  Vyhazuje rukama,                  (zamávámě dítěti ručkama do stran) 

  vyhazuje nohama.                  (kopeme dítěti nožkami do stran)

  Potom jede na koni,                (pohoupeme dítě na klíně jako jízda na koni)

  nakonec se ukloní.                   (zkřížíme dítěti ruce na hrudi a ukloníme se sním dopředu)

   

   

  MEDVĚD

  Brum, brum, brum               (Dítě stojí mamince na nártech. M je drží za ruce a klátivě s ním jde dopředu. 

  vypil jsem já rum.                  chytne D pod pažemi, 

  Teď se motám,                    otáčí se s ním najednu stranu, 

  pelech hledám, bum!             pak na druhou stranu a posadí jej na zem.

   

  ŠIJU BOTY

  Šiju boty do roboty,

  od pondělka do soboty                          (D točí prstem jedné ručky okolo prstu ručky  

  nemám chleba ani sejra,                      druhé, na způsob mlýnku. Na „kšc“ roztáhne obě

  kočka mně to všechno snědla –            ručky, jako když švec vytahuje dratev)

  udělala kšc do mlejna.

   

  ŽÁBA

  Žába leze po žebříku,              (ruce před sebe a jako že lezeme po žebříku,

  natahuje elektriku                    rukama jako lezeme po žebříku,

  nejde to, nejde to,                    rukama NE NE NE,

  necháme to na léto.              máchneme několikrát rukama před sebou)

   

  Žába skáče po blátě,             (děti skáčou na čemkoliv)

  koupíme jí na gatě.

  Na jaký, na jaký,

  Na zelený strakatý.

   

  Žába skáče k rybníčku,

  koupíme jí sukničku.

  Z rákosí, z rákosí,

  Až si gatě obnosí.

   

   

  BUBLINA

  (básnička k houpání balónků jako varianta k básničce "Houpy, houpy"

   

  Pozor velká novina,

  přiletěla bublina.

  Bublina se nafukuje,

  letí, letí, poletuje.

  Přiletěla před náš dům,

  udělala prásk a bum.

   

  Kolo, kolo, mlýnské

  za čtyři rýnské,                            (děti tančí spolu nebo jen s maminkou)

  kolo se nám polámalo,

  mnoho škody nadělalo.

  Udělalo Bác.

  Vezmeme si hoblík, pilku,

  zahrajem si ještě chvilku.

  Až to kolo spravíme,

  tak se zatočíme.

   

  Závin

  Takový, takový, bude závin makový.       (dítě si lehne na záda a jako hněteme těsto na bříšku….)

  Hami, hami, hami, od té naší mámy.

  Vyválíme, naplníme,                               (naznač. válení těsta po bříšku, ťukáme na bříško)

  upečeme, nakrájíme                              (foukáme teplý vzduch na bříško, prstem krájíme…)

  a pak sníme                                           (pusinkovat bříško)

   

  Vařila myšička kašičku

  Vařila myšička kašičku,                        (vaření – kroužení prstem po dlani dítěte)

  na zeleném rendlíčku.

  Tomu dala, tomu nic,                            (postupně ukazovat prstíky….)

  tomu málo, tomu víc.

  A na toho se nedostalo

  a tak běžel do komůrečky na homolečky       (dvěma prsty od malíčku až do podpaždí dítěte)

  a tam se napapal.

   

  Eskymácké pusinky

  Eskymáci, to jsou máci,                        (chytíme dítě za kolena….)

  když nemají žádnou práci,

  sundají si holínky                                  (…sjedeme po nohou až k palečkům…)

  a dávají si pusinky.                               (…třeme nos o nos.)

   

  KOVEJ, KOVEJ, KOVÁŘÍČKU

  Kovej, kovej kováříčku,                         (dlaní nebo pěstí jako okováváme patu dítěte

  okovej mi mou nožičku.

  Okovej mi obě,                                    okovej mi obě" vystřídáme nohy)

   zaplatím já tobě.            

   

   

  ZELENÝ PAVOUČEK

  Zelený pavouček                             (motáme rukama - jako mlýnek) 

  si vylez do oblak.                            (třepotáme prsty a zvedáme ruce nad hlavu - jako že leze) 

  Pak začalo pršet                             (třepeme prstíky a máváme rukama ze strany na stranu nad hlavou

  pavouček dolů spad.                       (plácneme rukama jako že spadl o zem) 

  Zasvítilo slunce                               (zase rukama nahoru) 

  pak déšť nad hlavou měl                 (opět prší) 

  zelený pavouček                             (stále prší) 

  nikam nedošel.                              (plácneme rukama jako že spadl) 

   

  Publikační systém Storm