Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Přednáška s autogramiádou - Jak se zrodila kniha
  • Přednáší: Mgr. Jiří Kohout
  • Kdy: ve středu 12. prosince 2007
  • Kde: DŮM U LÍPY, náměstí Mikuláše z Husi

Autor knihy Tábor - krok za krokem na starých pohlednicích - Mgr. Jiří Kohout, v jejím úvodu napsal: „Když jsem v roce 2006 probíral a doplňoval svoji sbírku starých pohlednic, napadlo mě podělit se s ostatními, a nejen s Táboráky, o pocit vzrušení nad obrázky města, jak je znali naši dědové a jejich rodiče.“

Fotogalerie

Přestože přednáška byla v čase vánočních příprav, byla pro nás posluchače pohlazením na duši. Vrátili jsme se do doby, která se tak málo podobá dnešnímu uspěchanému životu. Autor knihy nás uvedl velmi poutavým a pečlivě připraveným výkladem do historie tisku pohlednic. Dozvěděli jsme se, že nejstarší pohlednice nebo korespondenční lístek má na svědomí poštmistr Heirich von Stephan. V roce 1870 pak vytiskl na korespondenční lístek kupec a tiskař Augustin Shwarz první kresbu vojáka a o pět let později vydal dvě série pohlednic. Lidé projevili o tuto novinku nebývalý zájem.

Takto začal svou přednášku náš milý host a doprovázel ji pečlivě připravenou projekcí z historie tisku pohlednic. Představil nám různé metody tisku pohlednic - litografii, světlotisk, knihtisk na štoček, vícebarevnou litografii, fotopohlednice a další zajímavé kombinace těchto metod.
Skvěle připravený výklad, doplněný o zajímavé postřehy a informace, které na těchto zapomenutých svědcích historie Tábora můžeme najit, zaujal všechny přítomné. Sám autor knihy závěrem řekl: „Nejsem rodák z Tábora, ale Tábor jsem si zamiloval.“

A nám posluchačum nezbývá než poděkovat za vynikající knihu „Tábor - krok za krokem na starých pohlednicích“ a poutavou přednášku pana Mgr. Jiřího Kohouta. Těšíme se na některé z dalších setkání v roce 2008.

Publikační systém Storm