Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > Povídání o Martinu Lutherovi
  • Přednáší: Mgr. Jan Šipka
  • Kdy: středa 7. února 2007 v 18 hodin
  • Kde: DŮM U LÍPY, Filipovská 72

Přibližně 100 let po české reformaci a po smrti Jana Husa prohlásil augustiniánský mnich a doktor theologie Martin Luther, že je husitou. Oč Janu Husovi a Martinu Lutherovi vlastně šlo? Touto problematikou provedl své posluchače Mgr. Jan Šipka. Vtáhl je do dějinného i duchovního zápasu za svobodu vyznání a autoritu Písma – Bible.

Publikační systém Storm