Dům u lípy - centrum komunikace, setkání a společenství

Archiv akci a fotogalerie > O fotografu Františku Krátkém
  • Přednáší: Pavel Scheufler
  • Kdy: středa 19. března v 17 hodin
  • Kde: DŮM U LÍPY, Filipovská 72

Fotogalerie

František Krátký (1851–1924) patří k nejvýznamnějším fotografům a vydavatelům stereofotografií v českých zemích epochy Rakousko-Uherska.

Narodil se 7. září 1851 v Sadské, kde měl jeho otec František Vojtěch Krátký, pracující jako malíř, také tiskařský provoz. Vyučil se u otce tiskařským technikám, studoval takzvanou elementární školu na pražské malířské akademii. První archivní zmínka, spojující jej fotografií, pochází ze srpna 1880 v Kolíně, kde pak byl základ jeho fotografického podnikání celý další život.

Vedle portrétní práce se věnoval krajinářské fotografii a fotografování pamětihodností. Jeho nejstarší známý datovaný snímek památky pochází z roku 1881. Programově zvýrazňoval roli svých snímků při poznávání vlasti jako obrazové didaktické pomůcky. Soustředil se především na stereofotografie, umocňující zážitek z prohlížení prostorovým efektem.

V dubnu 1898 se oženil s dvacetiletou dívkou a v manželství méně cestoval a více se soustředil na vydávání již nafotografovaného. Na předměstí Kolína roku 1900 postavil Fotochemigrafický závod s velmi progresivním chápáním fotografických služeb, které měly velký úspěch. Po oční operaci jej existeční tíseň v dubnu 1913 donutila k prodeji jeho Fotochemigrafického závodu a k pronajímání portrétního ateliéru, kde po dosažení plnoletosti začal pracovat jeho syn Jiří, narozený 1901.

Více najdete na stránkách Pavel Scheuflera:
http://www.scheufler.cz/

Publikační systém Storm